top of page
Speaker in front of a Crowd

България Импакт

национална платформа за социални предприемчи

надолу

За Нас

Платформата “България Импакт“ има за цел да консолидира екосистемата за подпомагане на социални предприемачи в страната.

  1. Представяне на успешни инициативи в българското социално предприемачество.

   2. Представяне на правителствени и неправителствени организации, които имат

       програми за подпомагане на социални предприемачи в страната.

   3. Представяне на представители от националния и международен бизнес, готови да

       подпомогнат социалните предприемачи.


Социалните предприемачи допринасят за разрешаването на редица социални и екологични проблеми в обществото чрез развитието на креативни бизнес модели. С инициативата на България Импакт искаме да заразим всички организации в нашето общество за намирането на креативни решения на трудни социални и екологични проблеми пред които сме изправени. Ние вярваме че консолидацията на екосистемата за подпомагане на социални предприемачи в България е важна стъпка за развитието на устойчиво, справедливо и проспериращо общество.

 

Мисия

Working in Cafe

Информира

Politicians

Вдъхновява

Networking

Свързва

Anchor 1
bottom of page