Библиотека

Практиката показва, че социалното предприемачество изисква съвкупност от умения и знания в зависимост от приложението и сектора. Тук ще намерите различни теми/ресурси, които са важни за социалните бизнеси и могат да бъдат ползвани за тяхното развитие.