Вдъхновяващи предприемачи

Нашата цел е да ви запознаем с различни социални предприемачи и техните вдъхновяващи истории. Те активно допринасят за обществото с иновативни подходи за решаване на ежедневни социални предизвикателства.

 

Тези предприемачи са активни в различни области и вероятно ще развият идеи, за които никога не сте се сещали. Чрез Bulgaria Impact можете лесно да намерите повече обща информация на тези предприемачи точно тук на нашата платформа!

Вдъхнови се и ти!

 

Ако си предприемач, който иска да бъде част от мрежата на BG-Impact от вдъхновяващи примери за социални иноватори - пиши ни!

Стани част от нас!

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затрудения

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения чрез производство на различни ръчно изработени изделия от екологични материали.

Кооперация „Черноморка”

Кооперация „Черноморка” подпомага лица с намалена трудоспособност чрез роизводство на бебешки и детски облекла.

ПКИ „Царевец“

ПКИ „Царевец“ осигурява работа на лица с увреждания в община Велико Търново.

Център за консултиране и кратка терапия "Решения" - Русе

Предоставя социални услуги за хора с психиатрични проблеми и зависимости.

Работилничка "Бисквитките"

Работилничка "Бисквитките" подкрепя порасналите деца с увреждания.

ТПК „Нов свят“

ТПК „Нов свят“ осигурява работа и подходящи условия за труд на хора с увреждания.

Сдружение "Аутизъм Днес"

Сдружение "Аутизъм Днес“ подкрепя създаването на специализирани центрове за социална интеграция на деца с аутизъм.

КСУДС Пловдив Център за обществена подкрепа

Комплексът за социални услуги за деца и семейства организира детски лагери за деца от Център за настаняване от семеен тип. Комплексът също така предлага пакет от социални услуги за различни целеви групи.

"Средец, Уважаван и Любим" (АНИ СУЛЮ). Асоциация по настолни игри

Ръчно изработени авторски настолни игри, които развиват ума и логическото мислене.

ТПКИ „Ат. Тешовски“

ТПКИ „Ат. Тешовски“ Кооперацията осигурява работа на хора с увреждания.

Moka Coffee & Cake

Moka Coffee & Cakes произвежда висококачествено кафе по социално отговорен начин, без отпадъци.

Дибико

Дибико осигурява работа на хора с увреждания, като базира дейността си на устойчивото разитие на местната общност. Благодарение на съвременни технологии, Дибико произвежда иновативни продукти с висока добавена стойност.

Мулти Култи Колектив

Мулти култи колектив (МКК) интегрира мигранти и бежанци.

Шоколадова къща Станимира

Stanimira Chocolate House произвежда висококачествени ръчно приготвени шоколадови бонбони от хора със затруднения.

Фондация "Светът на Мария"

Фондация „Светът на Мария" подобрява качеството на живот на хората с интелектуални затруднения.

Фондация "Очи на четири лапи"

Oбучение на служебни кучета за хора с увреждания.

Карин Дом

Карин дом работи за пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди в семействата им, за успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото.

Обществена пералня „Зелена”

Социално предприятие в полза на хората с психични увреждания и директното им обкръжение - за тяхното пълноценно и автономно съществуване чрез създаване на възможности за трудова заетост.

Фондация "Нашите недоносени деца"

Подкрепя българските недоносени деца и техните семейства.

Фондация "Подарете книга"

Подкрепя деца, живеещи в институция като ги среща с доброволци, готови да работят с тях, да са техни ментори и приятели.

Социал Травел ЕООД

Социалната иновация в сферата на достъпния туризъм за хора с увреждания.

Фондация "Тротоара"

Цели да създаде подходящи условия за творчество и изява на младите хора, като ги насърчи да изградят и развият своите културни, духовни, интелектуални и национални ценности, да усъвършенстват своите умения и да придобият нови.

Humans in the loop

Това социално предприятие развива хибриден бизнес модел като дава работа в сферата на дигиталните технологии на хора потърпевши от регионален конфликт.

Конопи

Трансформира селскостопански отпадък в екологични опаковки.

Помощ за теб

Апликация в борба срещу домашното насилие над жени и деца.

Маргаритка

"Маргаритка" създават български и авторски книжки, песнички и видеа. Закупувайки ги, вие правите подарък на деца в болници и подпомагате строежа на музикални площадки в България.

Оле Мале

Фондация "Майко Мила" помага на майки на деца с увреждания да работят от вкъщи, и продават продуктите им чрез платформата "Оле Мале".

Живот със синдром на даун

Фондация "Живот със синдром на даун" развива инициативи в помощ на деца родени със синдрома на Даун.

Живот на килограм

Психолози помагат на ученици да се предпазят от хранителни разстройства като анорексия, булемия и др.

ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

ОП “Социално предприятие за хора с увреждания – – Пловдив” има за цел да окаже въздействие върху живота на хората с увреждания, като подобри тяхната интеграция в обществото, начина и качеството им на живот.

Географ БГ

Цели популяризиране на науката при деца и младежи.

Социална Чайна

Това социално предрпиятие предлага работа на момчета и момичета израснали без родители, в социални домове. Работата в чайната спомага за тяхното по-нататъшно професионално развитие.

Конкордия

Фондацията развива множество услуги в подкрепа на деца и младежи от рискови групи.

Каритас

Каритас България е инициатива на католическата църква в България, и част от международно семейство от организации на Каритас в цял свят. Организацията подпомага хора в нужда.

Jamba

Организира обучения и стаж за хора със всякакви умения и увреждания.

Морски Знаци - Бургас

"Морски знаци" е търговска марка на ОП "Туризъм", община Бургас. Това социално предприятие произвежда сувенири с морска тематика, ръчно изработени от хора в неравностойно положение на пазара на труда.

Angel Baby

Със слоган "чувалче с кауза", организациата дарява дрешка на недоносени деца при всяка закупена в техния магазин.

Благичка

Благичка назначава младежи в неравностойно положение и цели нулев отпадък.

Хлебни къщи

Верига от хлебни къщи, целяща социална промяна. Месенето на хляб има за цел терапия, социализиране и обучение.

Фондация „Земята – източник на доходи“

Фондация „Земята – източник на доходи“ работи за устойчиво развитие на селските райони чрез насърчаване на икономически инициативи и работа с местни институции и организации.