Conference

Общност подкрепяща
социалните иновации

 
Bcause

Фондацията има център който насърчава предприемачеството на групи в неравностойно положение, и помага на организации и общности да развиват дарителство.

MOVE.BG

Oбщност за развитие на идеи и иновации за устойчиво развитие на България.

Център Ринкер

Предлага обучение и акселератори за социални предприемачи.

Форум "Социални предприятия в България"

Неформално обединение на организации и хора с амбиция да развиват социалното предприемачество в България. Форума има за цел споделянето на информация и формиране на политики за темата.

НС на ТПК

Нациолналния съюз на трудово-производителните кооперации има 100 годишна история, представител е на кооперации работещи с хора с уревреждане и организира едно от най-мащабните конференции по социално предприемачество в България: "Европейски форум по социално предприемачество".

reach-for-change-square

Това е клон на Фондация основана в Швеция и активна в 16 държави. Подпомага социални предприемачи в ранна фаза на развитие.

Министерство на труда и социалната политика

Развива политики, нормативни актове и инициативи за социалната икономика. Публикува регистър на социалните предприятия.

dar-pazar-logo_rgb

Платформа за онлайн продажби на стоки и услуги на социални предприемачи.

Обединени Идеи за България

Неправителственна организация, която насърчава развитието и реализирането на проекти за социална ангажираност, социални иновации и социално предприемачество.

 

Искате ли да се пресъедините в екосистемата за подпомагане на социални предприемачи?

Ако вашата организация подпомага социални предприемачи по какъвто и да било начин (чрез доброволчество, със знания, контакти, финансово или по друг начин), молим ви да се свържете с нас!